KLIMATVÄXLA DIN RESA


Välj din restyp nedan för att börja klimatväxla.


Välj restyp

Bil

Välj riktlinjer för bilklass, bränsle och körsträcka nedan för att beräkna klimatpåverkan från dina bilresor.


Välj bilklass: eller ange manuellt: liter / 100 km
Välj bränsle:
Körsträcka km

Flyg

Välj flygort för att beräkna klimatpåverkan från dina flygresor. Resorna beräknas tur och retur.


Från flygort: Stockholm - Arlanda
Till flygort:
Sträcka 0 km

Båt

Välj sträcka med färja för att beräkna klimatpåverkan från dina färjeresor.


Sträcka km

Resultat

Nedan visas det resultatet av de värden du valt.


Bränsleförbrukning: 0
Utsläpp: 0 ton CO2
Kostnad: SEK
  Du kan också fylla i valfri kostnad i Kostnad-fältet.
 
 

Fyll i följande uppgifter för att genomföra beställningen. Fält markerade med * är obligatoriska.

Uppgifter om person/organisation

Ansvarig person: *
E-post: *
Tele: *
Företag/organisation: 
Postadress: *
Box/Nr: 
Postnr: *
Ort: *
Land: *

Betalningsuppgifter

Summan nedan har beräknats med kalkylatorn. Du kan också fylla i valfri summa i Summa-fältet.


Summa: SEK inkl. moms 
Välj betalningsmetod: Kreditkort aktiveras inom kort.Säkerhetsinformation: Din betalning är säkerhetsanpassad av DIBS Payment Gateway. Kreditkortsnumret skickas via en starkt krypterad direktkoppling mot bank. Handlaren har ej tillgång till någon information om kreditkortet eller ditt bankkonto. DIBS använder SSL som är industristandard och en av de bästa mjukvarorna tillgängliga idag för säkra komersiella transaktioner.


KLIMATVÄXLING AV CO2-UTSLÄPP

Användning av biogas som fordonsbränsle ökar, men fortfarande drivs en överväldigande majoritet av våra transporter på land, till sjöss och i luften av fossila drivmedel. Biogas Öst erbjuder därför från och med 2014 möjligheten för vem som helst att bidra till biogasens fortsatta utveckling i östra Mellansverige genom klimatväxling av utsläpp i en regional ”biogasfond”.

Många människor, organisationer och företag är idag medvetna om riskerna med global uppvärmning och vill göra något aktivt för att minska sitt bidrag till klimatförändringarna. Att klimatväxla sina utsläpp, från exempelvis resor, är ett sätt att ta ansvar för sina utsläpp och nå längre i klimatarbetet. Att klimatväxla innebär att – för det utsläpp som man ger upphov till – bidra till finansiering av åtgärder som minskar utsläppet av växthusgaser någon annanstans. Att klimatväxla innebär också att ett pris sätts på utsläppet, vilket ger ekonomiskt incitament att minska utsläppet.


Hur fungerar Biogas Östs system för klimatväxling?

Alla inkomna medel (utöver administrativa avgifter) går oavkortat till fonden som administreras av Biogas Öst och kontrolleras av auktoriserad revisor. Fondens medel delas ut som ett stipendium till en person, organisation eller ett företag som har genomfört, eller står i begrepp att genomföra åtgärder inom biogasområdet som leder till minskad klimatpåverkan. Styrelsen för Biogas Öst Ideell Förening är jury och utser stipendiat. Vid bedömning av åtgärder och initiativ prioriteras i första hand lantbruksrelaterade insatser, småskalighet och hög klimatnytta.


Vilka utsläpp ska jag klimatväxla?

Det finns flera olika alternativ. Det kan handla om allt mellan en enskild produkt, resa eller en hel verksamhet. Exempel på när klimatväxling genom Biogas Öst fond kan användas är:

  • Bilresor: En bilresa Stockholm-Göteborg tur och retur med en medelstor bensindriven bil kostar ungefär 70 kronor att klimatväxla.
  • Flygresor: En flygresa Arlanda–Rom tur och retur motsvarar ett utsläpp av 0,95 ton koldioxid. Kostnaden för att klimatväxla flygresan blir 380 kronor.
  • Talargåvor, gåvor vid jul eller högtider: Den genomsnittliga Stockholmarens ”koldioxidfotavtryck” var 3,5 ton 2011. Att klimatväxla detta skulle kosta 1 400 kr.

Vilken nytta gör mina pengar?

Biogasfonden – och de som bidrar till denna – kommer aktivt att stödja och bidra till utvecklingen av förnybar biogas med minskad klimatpåverkan i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län som följd. Vi garanterar att största möjliga klimatnytta eftersträvas och att varje krona kommer att användas till att utveckla förnybar biogas i regionen. Dessutom medför klimatväxling via Biogas Östs fond att åtgärderna sker lokalt, vilket är ett litet steg på vägen för hållbar regional utveckling och fler ”gröna” jobb i östra Mellansverige.


Klimatväxling löser väl inte klimatfrågan?

Klimatväxling löser inte ensamt klimatfrågan, men kan vara en nog så viktig pusselbit för att få människor, organisationer och företag att börja agera. Det är naturligtvis viktigt att också vidta andra åtgärder som minskar utsläppet av växthusgaser. Det kan till exempel vara att energieffektivisera genom att ställa bilen och välja cykel eller tåg eller att se över energianvändningen på arbetsplatsen eller i hemmet. Alla kan göra något!

Skillnad mellan klimatväxling och klimatkompensation?

Klimatväxling ska inte blandas ihop med klimatkompensation. Största skillnaderna mellan klimatväxling och klimatkompensation är att det ställs högre krav på projekt och satsningar inom klimatkompensation. Klimatkompensation ska verifieras och granskas utav tredje part och det ställs även krav om additionalitet, dvs att utsläppsminskningen inte hade kommit till utan finansieringen genom klimatkompensation.


Övrigt

Distans- och hemförsäljningslagen gäller. Köparen har 14 dagars ångerrätt. Mer info om villkor och rättigheter finns hos Konsumentverket.

Modulen för klimatväxling har byggts och anpassats till Biogas Östs hemsida av Invotech Solutions. Läs mer om Biogas Öst och kom i kontakt med oss via www.biogasost.se.


Organisationsnummer

Biogas Öst AB: 556904-4166
Biogas Öst Ideell Förening: 802466-4768

Beräkning – bil

Beräkningar av koldioxidutsläpp från bilar baseras på underlag från rapporten Index över nya bilars klimatpåverkan i riket, länen och kommunerna (Trafikverket, 2010). Användaren kan antingen välja bil- och bränsletyp i listorna med förval, eller själv ange en förbrukning i liter/100 km, samt ange körsträckan i km. Koldioxidutsläppen beräknas utifrån bränslefaktorer för respektive bensin eller diesel ur ett livscykelperspektiv (dvs. hänsyn tas även till utsläpp som sker under produktion och distribution av bränslet).

Beräkning – flyg

Då användaren väljer destination beräknas ett ungefärligt avstånd i km. Schablonvärdet 0,24 kg koldioxid per person-km, hämtat från rapporten Konsumtionens klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2008), används för att beräkna resans totala koldioxidutsläpp.

Beräkning – båt

Användaren kan välja från en lista med förvalda destinationer, avståndet visas i km. Schablonvärdet 0,17 kg koldioxid per person-km, hämtat från rapporten Konsumtionens klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2008), används för att beräkna resans totala koldioxidutsläpp.